KontaktySKY.XS AIRCARGO Slovakia s.r.o.

Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36 611 174
DIČ: 2022203777
IČ DPH: SK2022203777

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I,
odd B, vložka číslo 41125

Číslo účtu: 2621521860/1100 (Tatra banka, a.s.)
IBAN: SK 25 1100 0000 0026 2152 1860
SWIFT: TATRSKBX


Cenové ponuky a rezervácie


  bts@sky-xs.com
02/4363 4081-2

Ivana Boďová
0911/107 807

Daria Babeush
0911/177 477

Jana Rafajová
0903/604 340


Operations


Matúš Bilík
  0915/407 544


Sales and operations manager


Vladimíra Bartoňová - materská dovolenka
0903/604 340
 v.bartonova@sky-xs.com


Area manager


Martin Babiak
0911/434 805
m.babiak@sky-xs.com